projektui.cz

svátek má Vilém, 28.5. 2024
20.09. 10

Pojmy

Předváděcí sešit je zaměřen na vysvětlení případně zopakování některých matematických pojmů (jednotky, desítky, stovky.... milióny, sudé a liché číslo). Žáci kromě těchto pojmů trénují i logické a kombinační myšlení. Je vhodný pro 4. či 5. ročník ZŠ.
Sešit obsahuje aktivity, které mohou děti nejprve zpracovat do sešitu a pak společně zkontrolovat. Je zde i stránka, kterou je možné spustit v programu ActiveInspire v režimu duálního uživatele. OBSAH: 1.str. Řády jednotek, desítek, stovek .... miliónů 2.str. Porovnávání čísel, vyhledávání daného čísla dle zadání (procvičení názvů řádů) 3.str. Bludiště k procvičení řádů 4.str. Sudá a lichá čísla - zopakování pojmů 5.str. Sudá a lichá čísla - třídění (vhodné i pro ActiveInspire) 6.str. Procvičení pojmu sudé a liché číslo v rámci číselných řad 7.str Logická úloha - doplňování číselné řady dle skryté zákonitosti
Ročníky:

Další materiály tohoto autora