projektui.cz

svátek má Viola, 25.5. 2024
26.03. 11

Tabulky

Předváděcí sešit je zaměřen na procvičení práce s tabulkami, orientaci v tabulkách, doplňování tabulek na základě různých početních operací. V tomto sešitě jsem se snažila o použití různých funkcí ActiveInspire k vyplňování tabulek. Na konci předváděcího sešitu je soubor .xls, který obsahuje sedm listů s použitými tabulkami určenými pro samostatnou nebo skupinovou práci žáků.
OBSAH: 1.str. Vztah dvakrát větší, menší, menší o kolik, kolikrát 2.str. Vztah x-násobek, polovina adt. 3.str. Časová pásma 4.str. Zlomky při výpočtu slevy 5.str. Sčítání 6.str. Tabulka a graf - teploty během dne 7. str. Dělení
Ročníky: ZŠ 5,

Další materiály tohoto autora