projektui.cz

svátek má Ferdinand, 30.5. 2024
27.05. 11

Obsah

Předváděcí sešit je zaměřen na vyvození pojmu obsah, vytvoření představy pomocí čtvercové sítě, vyvození vzorců pro výpočet obsahu čtverce a obdélníka, aplikaci naučeného pojmu v slovních úlohách z praktického života. V šešitě si žáci také zopakují pojem obvod a jeho výpočet.
OBSAH: 1. str. Výkladová stránka. 2. str. Obsahy a obvody ve čtvercové síti. 3. str. Kreslení - obsahy a obvody ve čtvercové síti. 4. str. Zlomky - určení obsahu dané části. 5. str. Logická úloha. 6. str. Vyvození vzorců pro výpočet obsahu čtverce a obdélníka. 7. str. Výpočet obsahů pomocí vzorců. 8. a 9. str. Aplikační úlohy s výpočtem obsahu. 10. str. Závěrečný souhrn.
Ročníky: ZŠ 5,

Další materiály tohoto autora