projektui.cz

svátek má Viola, 25.5. 2019
26.11. 10

Počítáme s Matyldou a Brunem

Procvičování názvů základních početních operací v oboru do 1 000. Určeno pro žáky 3. ročníku v časovém rozsahu 1 - 2 vyučovací hodiny.
Cílem sešitu je naučit, upevnit a používat matematické názvy základních početních operací, zautomatizovat pamětné počítání, opakovat písemné sčítání a odčítání do 1 000, opakovat násobení a dělení mimo obor násobilky.
Ročníky:

Další materiály tohoto autora