projektui.cz

svátek má Adolf, 17.6. 2024
18.11. 10

Ochrana člověka

Předváděcí sešit Ochrana člověka je určen pro občanskou výchovu na 2. stupni ZŠ.
Je možno jej využít v tématech Člověk jako jedinec, jeho rozhodování ve vztahu k druhým i v tématu Mezinárodní vztahy - souvislost globálních a lokálních problémů. Je dobrým námětem pro uskutečňování klíčových kompetencí (řešení problémů, komunikativní kompetence ...) Mezipředmětové vztahy: zeměpis, přírodopis (ochrana krajiny, tsunami), chemie (průmyslové havárie)
Ročníky:

Další materiály tohoto autora