projektui.cz

svátek má Luboš, 16.7. 2024

Občanská výchova Občanská výchova

Autor:
Řadit:
29.01. 12

Asertivita

Ročníky: ZŠ 7,
Práce je určena pro žáky 7. ročníku ZŠ. Svým kontextem navazuje na předcházející téma Konflikt. Cílem je žákům ukázat i jiný pohled na vzájemnou komunikaci.
05.12. 10

Čas a jeho plynutí

Ročníky:
Tematický celek: Rok v jeho proměnách, Téma: Čas a jeho plynutí, určeno pro 6. ročník
28.04. 11

České peníze

Ročníky: ZŠ 7,
Peníze
30.10. 11

Evropská unie

Ročníky: ZŠ 9,
Práce je určena pro 9. ročník ZŠ. Snaží se přiblížit žákům prostředí, jehož jsou nedílnou součástí.
28.04. 11

Finanční gramotnost

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Prezentace je určena pro občanskou výchovu na 2. stupni ZŠ. Doplňuje ŠVP ZŠ a MŠ Lukavec.
02.06. 10

Historické typy státu

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Práce je určena pro 7. - 9. ročník ZŠ pro předmět výchova k občanství, tématický celek Stát a právo
17.11. 11

Jak přežít v přírodě I.

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Hodina je určena pro žáky 6.-9. třídy ZŠ. Jejím úkolem je nastínit žákům situace, které je mohou potkat v přírodě a jak se v dané události zachovat.
17.11. 11

Jak přežít v přírodě II.

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Hodina je určena pro žáky 6.-9.třídy ZŠ. Jejím cílem je přiblížit žákům situace, které je mohou potkat v přírodě.
27.05. 11

Jaro

Ročníky: ZŠ 6,
Příprava určena pro 6. ročník, tematický celek: Rok v jeho proměnách. Téma: Jaro
29.01. 12

Konflikt

Ročníky: ZŠ 7,
Práce je určena pro žáky 7. ročníku ZŠ. Jejím úkolem je seznámit žáky s pojmem konflikt a ukázat jim, jak se dá takový konflikt řešit.
05.12. 10

Korunovační klenoty českých králů

Ročníky:
Téma: Korunovační klenoty českých králů, Tematický celke: Stát - státní symboly, určeno pro 6. ročník
25.09. 11

Léto

Ročníky: ZŠ 6,
Příprava určena pro 6. ročník v předmětu Občanská výchova, Výchova k občanství. Tematický celek: Rok v jeho proměnách Téma hodiny (přípravy): Léto
29.11. 10

Náboženství

Ročníky:
Předváděcí sešit je určen pro občanskou výchovu v 7. ročníku ZŠ k seznámení s nejrozšířenějšími náboženstvími světa.
29.01. 12

Náhradní rodinná péče

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8,
Příprava určena pro 6. - 8. ročník v předmětu Občanská výchova, Výchova k občanství. Tematický celek: Rodina. Téma hodiny (přípravy): Náhradní rodinná péče.
30.10. 11

Naše vlast - hlavní město Praha

Ročníky: ZŠ 6,
Hodina je určena pro žáky 6. ročníku ZŠ, kteří by se měli seznámit s hisotrií a památkami hlavního města Prahy.
18.02. 12

Naše vlast - kulturni dědictví

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7,
Příprava určena pro 6. - 7. ročník v předmětu Občanská výchova, Výchova k občanství. Tematický celek: Naše vlast. Téma hodiny (přípravy): Kulturní dědictví.
27.11. 11

NATO

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Příprava určena pro 8. - 9. ročník v předmětu Občanská výchova, Výchova k občanství. Tematický celek: Mezinárodní organizace. Téma hodiny (přípravy): NATO.
19.12. 10

Nejznámější čeští světci

Ročníky: ZŠ 6,
Příprava určena pro 6. ročník. Tematický celek: Slavní předkové Téma hodiny: Nejznámější čeští světci
28.04. 11

Nobelova cena

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Předváděcí sešit je určen pro občanskou výchovu v 6.- 9. ročníku ŠVP: Člověk ve společnosti (naše vlast - významné osobnosti)
18.11. 10

Ochrana člověka

Ročníky:
Předváděcí sešit Ochrana člověka je určen pro občanskou výchovu na 2. stupni ZŠ.
27.11. 11

Ochrana životního prostředí

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Práce je určena pro žáky 6.-9. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s pojmem životní prostředí. A ukazuje následky lidské činnosti.
30.10. 11

Opakování - Právní základy státu

Ročníky: ZŠ 9,
Hodina je určena pro 9. ročník ZŠ. Zaměřuje se na zopakování tématu Právní základy státu, ale nikoliv běžnou cestou, ale prostřednictvím soutěžní hry AZ-kvíz.
29.01. 12

OSN

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Příprava určena pro 8. - 9. ročník v předmětu Občanská výchova, Výchova k občanství. Tematický celek: Mezinárodní organizace. Téma hodiny (přípravy): OSN.
17.11. 11

Památky světového kulturního dědictví na území České republiky

Ročníky: ZŠ 9,
Hodina je určena pro 9. třídu ZŠ. Odvíjí se od poznání Organizace pro výchovu, vědu a kulturu, tzv. UNESCO.
26.02. 11

Peníze

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Předváděcí sešit je určen pro občanskou výchovu v 6.- 9. ročníku.
27.05. 11

Podzim

Ročníky: ZŠ 6,
Příprava určena pro 6. ročník,tematický celek: Rok v jeho proměnách Téma hodiny (přípravy): Podzim
02.06. 10

Prezidenti naší republiky

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Práce je určena pro předmět výchova k občanství na 2. stupni ZŠ, tématický celek Složky státní moci - moc výkonná - prezident.
29.01. 12

Přírodní bohatství

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7,
Příprava určena pro 6. - 7. ročník v předmětu Občanská výchova, Výchova k občanství. Tematický celek: Naše vlast. Téma hodiny (přípravy): Přírodní bohatství.
19.12. 10

První pomoc

Ročníky:
Tematický celek: První pomoc a ochrana člověka za mimořádných situací, Téma: První pomoc, určeno pro 6. - 7. ročník
30.01. 12

Reklama

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Tato práce je určena pro žáky 6. - 9. ročníku ZŠ. Má za cíl přiblížit žákům svět médií a to zejména svět reklamy.
04.11. 10

Rodina

Ročníky:
Předváděcí sešit je určen pro občanskou výchovu v 6. ročníku ZŠ k seznámení s členy rodiny a s příbuzenskými vztahy v rodině.
27.02. 12

Škola - základ života

Ročníky: ZŠ 6,
Práce je určena pro žáky 6. třídy. Zaměřuje se na školu jako na základ života.
17.11. 11

Slavní Češi

Ročníky: ZŠ 6,
Práce je určena pro 6. ročník ZŠ. Jejím úkolem je rozšířit povědomí žáků o slavných českých osobnostech
27.05. 10

Státní moc

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Práce je určena pro 7. ročník ZŠ, je zaměřena na výuku o státní moci
29.11. 10

Státní svátky

Ročníky:
Předváděcí sešit je určen pro občanskou výchovu v 6. ročníku při probírání učiva Naše vlast.
08.06. 10

Státní symboly (1. část)

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Pro 6. ročník, tematický celek - Stát.
05.12. 10

Státní symboly č. 2

Ročníky:
Téma: Státní symboly č. 2, Tematický celek: Stát - státní symboly, určeno pro 6. ročník
17.11. 11

Svatba a manželství

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7,
Příprava určena pro 6. nebo 7. ročník v předmětu Občanská výchova, Výchova k občanství. Tematický celek: Rodina a zákon o rodině. Téma hodiny (přípravy): Svatba a manželství.
28.04. 11

Světový den vody

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Světový den vody je určena pro občanskou výchovu v 6. - 9. ročníku ZŠ. Doplňuje učivo Člověk a společnost.
28.02. 12

Telč - město na Seznamu světového dědictví UNESCO.

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Památky organizace UNESCO.
19.05. 10

Tělesná aktivita člověka X obezita

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
6. ročník Tematický celek: Volný čas a zdravý způsob života Téma: Tělesná aktivita člověka, obezita
22.02. 12

Tržní hospodářství - trh, nabídka, poptávka a cena

Ročníky: ZŠ 8,
Tato práce je určena žákům 8. třídy základní školy. Věnuje se trhu z pohledu nabídky, poptávky a ceny.
25.10. 11

Vánoce

Ročníky: ZŠ 6,
Příprava určena pro 6. ročník v předmětu Občanská výchova, Výchova k občanství. Tematický celek: Rok v jeho proměnách. Téma hodiny (přípravy): Vánoce.
29.09. 11

Velikonoce

Ročníky: ZŠ 6,
Příprava určena pro 6. ročník v předmětu Občanská výchova, Výchova k občanství. Tematický celek: Rok v jeho proměnách. Téma hodiny (přípravy): Velikonoce.
17.11. 11

Významní předci - 1. část

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7,
Příprava určena pro 6. - 7. ročník v předmětu Občanská výchova, Výchova k občanství. Tematický celek: Vlast Téma hodiny (přípravy): Významní předci - 1. část, Spisovatelé a hudební skladatelé
17.11. 11

Významní předci - 2. část

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7,
Příprava určena pro 6. - 7. ročník v předmětu Občanská výchova, Výchova k občanství. Tematický celek: Naše vlast. Téma hodiny (přípravy): Významní předci - 2. část.
11.05. 10

Zdravý životní styl

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Pro 6. ročník, k tematickemu celku Volný čas a zdravý způsob života, materiál je zaměřen ke zdravé stravě
25.06. 11

Zima

Ročníky: ZŠ 6,
Příprava určena pro 6. ročník v předmětu Občanská výchova, Výchova k občanství. Tematický celek: Rok v jeho proměnách Téma hodiny (přípravy): Zima
27.11. 11

\opakování o Evropské unii

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Příprava určena pro 8. - 9. ročník v předmětu Občanská výchova, Výchova k občanství. Tematický celek: Mezinárodní organizace. Téma hodiny (přípravy): Opakování o Evropské unii.