projektui.cz

svátek má Maxim a Maxmilián, 29.5. 2024
29.01. 12

Opakování ryb

Určeno pro žáky 7. třídy. Předmět přírodopis - opakování ryb. Žáci si zopakují znaky ryb.Podle charakteristiky určí druh ryby, procvičí a zopakují učivo a vyluští křížovku na téma ryby.
Hodina je určena pro opakování botaniky. Hodina je zaměřena na logické uvažování žáků a procvičení učiva. Listy jsou určeny pro 1 vyučovací hodinu. Jednotlivé listy obsahují poznámky, ve kterých je popsáno, jak s listy pracovat a co obsahují.
Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,

Další materiály tohoto autora