projektui.cz

svátek má Ferdinand, 30.5. 2024
18.02. 12

Opakování plazů

Určeno pro žáky 6. třídy. Předmět přírodopis - opakování plazů. Žáci se znaky plazů seznámí, s jejich dělením a dalšími zajímavostmi. Žáci si procvičí a zopakují učivo.
Hodina je určena pro opakování plazů. Hodina je zaměřena na logické uvažování žáků a procvičení učiva. Listy jsou určeny pro 1 vyučovací hodinu. Jednotlivé listy obsahují poznámky, ve kterých je popsáno, jak s listy pracovat a co obsahují.
Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,

Další materiály tohoto autora