projektui.cz

svátek má Viola, 25.5. 2024
24.05. 10

Mlži

Předváděcí sešit slouží k seznámení se s třídou mlži a k procvičení učiva z kapitoly měkkýši. Žáci si procvičí a zopakují stavbu těla vnější a vnitřní.
Žáci jsou seznámeni s třídou mlži.Jsou seznámeni s vnější a vnitřní stavbou těla . Dále se seznamují s jednotlivými soustavami - trávicí, nervová, cévní a s průřezem těla. Žáci si prohlédnou obrázky mlžů, roztřídí měkkýše do tříd a nakonec si v křížovce zopakují kapitolu plži. Rozvíjí se kompetence k učení, k řešení problému, kompetence komunikativní.
Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,

Další materiály tohoto autora