projektui.cz

svátek má Filip, 26.5. 2024
26.05. 10

plži

Předváděcí sešit slouží k seznámení se s kmenem měkkýši, jejich rozdělením do tříd. Dále se seznámí s vnější a vnitřní stavbou plžů. Žáci si procvičí a zopakují pojmy z této třídy.
Žáci jsou seznámeni s kmenem měkkýši a rozdělením do tříd. Jsou seznámeni s vnější stavbou těla a rozmnožováním. Dále se seznamují s jednotlivými soustavami - trávicí, nervová a cévní. Rozvíjí se kompetence k učení, k řešení problému, kompetence komunikativní.
Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,

Další materiály tohoto autora