projektui.cz

svátek má Filip, 26.5. 2024
22.02. 12

Slovesa

Anglická slovesa podle abecedy, pravopis -ingových tvarů, jednoduchá frázová slovesa, pravidelná a nepravidelná slovesa.
Příprava je určena k upevnění a rozšíření znalostí o anglických slovesech, zejména o pravopisných pravidlech při tvoření - ingových tvarů, pravidelná a nepravidelná slovesa, častá frázová slovesa. Žáci si mohou vytvořit Zásobník sloves a procvičit práci se slovníkem.
Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7,

Další materiály tohoto autora