projektui.cz

svátek má Lucie, 13.12. 2019
19.12. 10

Great Britain Quiz

vybraná fakta a zajímavosti z oblasti historie, geografie, populární osobnosti, významné stavby a památky. Activ Vote Inspire - hlasování.
příprava je určena k procvičení, eventuelně rozšíření učiva z oblasti reálií Velké Británie. V některých částech navazuje na přípravy Great Britain I a II. Celá je zpracována v programu Activ Vote s možností okamžitého vyhodnocování výsledků hlasování.
Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,

Další materiály tohoto autora