projektui.cz

svátek má Romana, 18.11. 2018
25.10. 11

Románské stavitelství

Prezentace je určena pro 7. ročník; obsahuje výkladovou část a motivační cvičení. Časová dotace: 1 vyučovací hodina
Prezentace žáky seznamuje s typickými znaky románské architektury a s druhy staveb, jež vznikaly pro jednotlivé společenské skupiny raně středověké společnosti. Očekávané výstupy: - žák uvede typické znaky románské architektury
Ročníky: ZŠ 7,

Další materiály tohoto autora