projektui.cz

svátek má Vítězslav, 21.7. 2019
25.10. 11

Vývojové druhy člověka - opakování

Prezentace je určena pro 6. ročník, obsahuje procvičovací a opakovací cvičení. Časová dotace: 1 vyučovací hodina Pomůcky: učebnice, dějepisný atlas, atlas ČR, pracovní listy s. 10 - 13
Tato prezentace je zaměřena na shrnutí, ucelení a procvičení kapitoly o vývoji jednotlivých typů člověka. Očekávané výstupy: - žák seřadí chronologicky jednotlivé vývojové typy člověka - pojmenuje způsob obživy ve starší době kamenné - pojmenuje způsob výroby nástrojů - porovná, v čem se jednotlivé vývojové druhy člověka zdokonalovaly - užívá s porozuměním pojmy tlupa, pěstní klín, rod
Ročníky: ZŠ 6,

Další materiály tohoto autora