projektui.cz

svátek má Milan, 18.6. 2024
25.10. 11

Křesťanství v raném středověku

Prezentace je určena pro 7. ročník; obsahuje opakování učiva ze 6. ročníku, výkladovou část, motivační cvičení a závěrečné opakování. Časová dotace: 1 vyučovací hodina Pomůcky: učebnice pro 7. ročník, pracovní list s. 5, dějepisný atlas
Prezentace seznamuje žáky se šířením křesťanství a organizací církve v raném středověku. Vychází z informací, které žáci o křesťanství získali v 6. ročníku. Očekávané výstupy: - žák vysvětlí význam víry v životě člověka - žák vysvětlí význam křesťanství při sjednocování Evropy - žák vysvětlí pojmy katolická a pravoslavná církev
Ročníky: ZŠ 7,

Další materiály tohoto autora