projektui.cz

svátek má Čeněk, 19.7. 2019
25.10. 11

Život na vesnici na přelomu 18. a 19. století

Prezentace obsahuje výkladovou část, motivační cvičení, závěrečné opakování a obrazovou přílohu. Časová dotace: 1 vyučovací hodina Pomůcky: učebnice pro 8. ročník
Prezentace seznamuje žáky se životem na vesnici, s novými způsoby obdělávání půdy a se společenským složením tehdejší vesnice. Obrazová příloha obsahuje ukázky zemědělského náčiní a nářadí a ukázky ze zařízení domácnosti. Očekávané výstupy: - žák umí popsat běžný život na vesnici (práci, bydlení, jídlo, společenské postavení)
Ročníky: ZŠ 8,

Další materiály tohoto autora