projektui.cz

svátek má Mahulena, 17.11. 2018
17.11. 11

Celkové opakování - letopočty

Prezentace je určena pro 9. ročník, je zaměřena na opakování letopočtů. Časová dotace: 1 vyučovací hodina Pomůcky: encyklopedie, učebnice
Prezentace je zaměřena na opakování významných dat a událostí. Je rozdělena na české a světové dějiny. Žáci mohou v případě nutnosti využívat encyklopedii či učebnice. Očekávané výstupy: - žák se orientuje v jednotlivých historických epochách - žák prokáže znalost důležitých letopočtů a událostí z českých a světových dějin
Ročníky: ZŠ 9,

Další materiály tohoto autora