projektui.cz

svátek má Čeněk, 19.7. 2019
08.06. 10

Poslední Přemyslovci

Prezentace obsahuje výkladovou část, motivační cvičení a závěrečné opakování. Předváděcí sešit je určen pro 7. ročník; časová dotace: 1 - 2 vyučovací hodiny Pomůcky: učebnice pro 7. ročník, pracovní listy pro jednotlivce či dvojice (tisk s. 8, 9, 10, 13)
Práci s předváděcím ssšitem předchází práce ve skupinkách, v nichž si žáci vyhledávají základní informace o vládě posledních pěti Přemyslovců s využitím učebnice, popř. literatury ze školní či domácí knihovny. Strany 4 - 8 pak podávají ucelený přehled o jednotlivých panovnících. Další strany jsou zaměřeny na procvičování a prohloubení získaných informací. Očekávané výstupy: - žák dokáže vyjmenovat české krále z rodu Přemyslovců - žák dokáže vysvětlit klíčové události z období jejich vlády - žák vysvětlí vztah českého státu ke Svaté říši římské - žák vysvětlí důsledky, které vyplynuly ze smrti Václava III. pro český stát
Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,

Další materiály tohoto autora