projektui.cz

svátek má Zbyněk, 16.6. 2019
29.01. 12

Celkové opakování - významné události

Prezentace je určena pro 9. ročník, je zaměřena na celkové opakování. Časová dotace: 1 vyučovací hodina nebo část vyučovací hodiny Pomůcky: encyklopedie, učebnice, dějepisný atlas
Na základě prezentace si žáci připomínají významné události, s nimiž se během učiva dějepisu setkali. Při práci je možné využít encyklopedii, učebnice a dějepisné atlasy. Očekávané výstupy: - žák se dokáže orientovat v historických epochách a historických souvislostech
Ročníky: ZŠ 9,

Další materiály tohoto autora