projektui.cz

svátek má Milan, 18.6. 2019
18.02. 12

Celkové opakování - náboženství

Sešit je určen k výuce dějepisu v 9. ročníku a slouží k zopakování učiva o náboženství během hodin dějepisu. Některé stránky lze případně použít i v jiných ročnících. Časová dotace: 1 vyučovací hodina Pomůcky: nejsou třeba, je ovšem možné využít různých encyklopedií či internetu pro doplnění informací.
Sešit se skládá z opakovacích cvičení, na nichž si žáci zopakují základní vědomosti z oblasti náboženství, které získali v rámci dějepisu v 6. - 9. ročníku. Očekávané výstupy: - žáci dokáží vyjmenovat světová náboženství a popsat jejich základní atributy - žáci dokáží odlišit náboženství mnohobožská a jednobožská - žáci dokáží vysvětlit pojem reformace a jmenovat některé reformované církve
Ročníky: ZŠ 9,

Další materiály tohoto autora