projektui.cz

svátek má Čeněk, 19.7. 2019
18.02. 12

Celkové opakování - Znáš odpověď

Sešit je určen pro celkové opakování dějepisného učiva na konci 9. ročníku. Otázky souvisí s použitými obrázky významných míst či objektů. Časová dotace: 1 vyučovací hodina Pomůcky: učebnice, internet, pracovní listy, encyklopedie, atlas
Sešit může být využit pro soutěž mezi skupinami žáků ve třídě; zdůrazňuje mezipředmětové vztahy (přesahy především do ČJ a Z). Cílem je procvičení učiva na základě fotografií s důrazem na souvislosti s učivem v jiných předmětech a prokázání schopnosti vyhledávání informací v různých zdrojích (učebnice, internet, encyklopedie).
Ročníky: ZŠ 9,

Další materiály tohoto autora