projektui.cz

svátek má Leoš, 19.6. 2019
22.06. 10

Úvod do dějepisu

Určeno pro 6. ročník, časová dotace 1 - 2 vyučovací hodiny. Obsahuje výkladovou část, motivační cvičení a závěrečné opakování. Pomůcky: učebnice pro 6. ročník, pracovní listy
Prezentace seznamuje žáky s učivem o historických pramenech a časové přímce. Očekávané výstupy: - definuje, co je historie - rozlišuje památky písemné a hmorné - pojmenuje instituce, kde se památky schraňují - pojmenuje historická období - orientuje se na časové přímce
Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,

Další materiály tohoto autora