projektui.cz

svátek má Čeněk, 19.7. 2019
09.10. 10

Marie Terezie

Prezentace je určena pro 8. ročník; obsahuje výukovou a motivační část a závěrečné opakování. Časová dotace: 1 vyučovací hodina Pomůcky: učebnice dějepisu pro 8. ročník, historický atlas, pracovní listy (s. 6, 15)
Výuková část seznamuje s vládou Marie Terezie, především s reformami, které byly v této době zavedeny. Motivační část podněcuje vlastní logické úsudky, přináší zdroj dalších informací a prohlubuje znalost práce s mapou. Vytisknuté listy (s.6 a 15) umožňují samostatnou individuální či skupinovou práci s následnou kontrolou. Závěrečné opakování shrnuje celé učivo. Očekávané výstupy: - žák dokáže vysvětlit podstatu jednotlivých reforem a odhadnout vliv na budoucí vývoj - žák dokáže vysvětlit strukturu tehdejšího školského vzdělávání
Ročníky:

Další materiály tohoto autora