projektui.cz

svátek má Leoš, 19.6. 2019
25.10. 10

Středověká kolonizace

Prezentace obsahuje výkladovou část, motivační cvičení a závěrečné opakování. Časová dotace: 1 vyučovací hodina Pomůcky: učebnice pro 7. ročník, atlas ČR (případně autoatlas, internet apod.)
Prezentace žáky seznamuje s důvody zakládání nových osad ve středověku, vysvětluje složení venkovského obyvatelstva a dále obsahuje informace o životě lidí na vesnici (způsob obdělávání půdy, obživa, svátky a tradice, ...). Očekávané výstupy: - žák vysvětlí trojpolní způsob hospodaření a uvede jeho přednosti oproti dvojpolnímu systému - žák vysvětlí pojem kolonizace
Ročníky:

Další materiály tohoto autora