projektui.cz

svátek má Vítězslav, 21.7. 2019
12.11. 10

První Habsburkové na českém trůnu

Prezentace je určena pro výuku dějepisu v 8. ročníku; časová dotace: 1 - 2 vyučovací hodiny. Obsahuje výkladovou část, motivační cvičení a závěrčné opakování. Pomůcky: učebnice pro 8. ročník, dějepisný atlas, různé encyklopedie či internet.
Výkladová část seznamuje žáky s habsburskými panovníky, kteří vládli nad českými zeměmi od r. 1526 a s nejdůležitějšími událostmi, jež jsou spjaty s jejich vládou. Motivační cvičení přispívají k rozšíření vědomostí a podporují schopnost získávání informací z různých zdrojů, opakovací cvičení shrnují celé učivo. Očekávané výstupy: - žáci dokáží objasnit vznik habsburské monarchie - žáci dokáží objasnit příčiny sporu Habsburků s českými stavy - žáci dokáží popsat, jak spor vyvrcholil
Ročníky:

Další materiály tohoto autora