projektui.cz

svátek má Adolf, 17.6. 2024
30.12. 10

Klasicismus

Předváděcí sešit slouží k výkladu, seznámení a opakování učiva o kultuře klasicismu.
Předváděcí sešit slouží k výkladu, seznámení a opakování učiva o kultuře klasicismu. Je určen pro žáky 8. ročníků ZŠ. Sešit vychází z učebnic: Helena MANDELOVÁ - Elišška KUNSTOVÁ - Ilona PAŘÍZKOVÁ, Dějiny novověku, nakladatelství Dialog, Liberec 2003. František ČAPKA, Dějepis 8. Od roku 1648 do roku 1918, nakladatelství Scientia, Praha 2003. Předváděcí sešit je vhodný pro 1-2 vyučovací hodiny. Mezipředmětové vztahy: výtvarná výchova, hudební výchova, český jazyk
Ročníky: ZŠ 8,

Další materiály tohoto autora