projektui.cz

svátek má Milan, 18.6. 2019
19.12. 10

Gotické stavitelství

Prezentace je určena pro výuku dějepisu v 7. ročníku; časová dotace: 1 vyučovací hodina. Obsahuje výkladovou část, motivační a opakovací cvičení a obrazovou přílohu. Pomůcky: učebnice, atlas ČR, obrazové materiály, turistické příručky.
Prezentace seznamuje žáky se základními znaky gotického stavitelství a představuje druhy gotických staveb Motivační cvičení jsou zaměřena především na rozpoznání gotické architektury. Očekávané výstupy: - žák popíše znaky gotického stavitelství - žák dokáže vyjmenovat některé gotické památky ČR
Ročníky: ZŠ 7,

Další materiály tohoto autora