projektui.cz

svátek má Čeněk, 19.7. 2019
26.02. 11

Stěhování národů

Prezentace je určena pro výuku dějepisu v 7. ročníku; obsahuje výkladovou část, motivační cvičení, závěrečné opakování a odkaz na webové stránky. Časová dotace: 1 vyučovací hodina Pomůcky: učebnice, historický a zeměpisný atlas, pracovní list č. 3, 7, 12 a různé encyklopedie.
Prezentace žáky seznamuje se změnami, kterými procházela Evropa na počátku raného středověku - postup germánských kmenů směrem na západ pod vlivem Hunů, rozpad západořímské říše, příchod Slovanů a jejich rozdělení na západní, východní a jižní větev. Součástí prezentace jsou pracovní listy, které jsou určeny pro skupinovou práci. Očekávané výstupy: - žák popíše změny v Evropě na počátku raného středověku - žák vysvětlí postup Slovanů a jejich historické rozdělení na západní, východní a jižní větev.
Ročníky:

Další materiály tohoto autora