projektui.cz

svátek má Leoš, 19.6. 2019
26.03. 11

První Slované na našem území

Prezentace je určena k výuce dějepisu v 7. ročníku. Časová dotace: 1 - 2 vyučovací hodiny Prezentace obsahuje výkladovou část propojenou s motivačními cvičeními, závěrečné opakování a odkazy na webové stránky. Pomůcky: učebnice dějepisu, zeměpisný atlas, různé encyklopedie, internet, pracovní list s.9.
Cílem této prezentace je seznámit žáky: - s osídlením existujícím na našem území před příchodem našich předků - se způsobem života prvních Slovanů na našem území (bydlení, obživa, náboženství) Využívá se i mezipředmětových vztahů(znalosti z literatury). Zařazena je také samostatná práce či práce ve dvojicích na základě pracovního listu s.9. Očekávané výstupy: - žák popíše způsob života Slovanů - žák vysvětlí náboženské představy před přijetím křesťanství - vysvětlí princip dvojpolního hospodářství - dokáže vysvětlit rozdíl mezi pověstí a historicky doloženou skutečností; některé pověsti dokáže převyprávět.
Ročníky: ZŠ 7,

Další materiály tohoto autora