projektui.cz

svátek má Leoš, 19.6. 2019
25.06. 11

Renesance - stavitelství

Prezentace je určena pro výuku dějepisu v 7.ročníku. Časová dotace: 1 vyučovací hodina Prezentace obsahuje výkladovou část, motivační cvičení a závěrečné opakování. Jsou také použity odkazy na webové stránky. Pomůcky: učebnice pro 7. ročník, atlas ČR
Prezentace žáky seznamuje se vznikem renesance, se základními pojmy a s typickými znaky renesanční architektury. očekávané výstupy: - žák vysvětlí souvislost renesance s kulturou antického Řecka a Říma - žák popíše základní znaky renesanční architektury - žák dokáže vysvětlit odlišnosti od gotiky - žák dokáže vyjmenovat některé památky renesanční architektury na našem území
Ročníky: ZŠ 7,

Další materiály tohoto autora