projektui.cz

svátek má Leoš, 19.6. 2019
25.07. 11

Úvod ke středověku

Prezentace je určena pro 7. ročník; obsahuje výkladovou část, motivační cvičení a závěrečné opakování. Časová dotace: 1 vyučovací hodina Pomůcky: dějepisný atlas, pracovní list s. 9
Prezentace žáky seznamuje se základními pojmy a vztahy, s nimiž se budou setkávat při učivu o středověku. Očekávané výstupy: - žák vysvětlí povinnosti jednotlivých skupin obyvatel - žák vysvětlí vztahy mezi jednotlivými skupinami obyvatel - žák objasní postavení jednotlivých skupin obyvatel v tehdejší společnosti
Ročníky: ZŠ 7,

Další materiály tohoto autora