projektui.cz

svátek má Laura, 1.6. 2020
08.10. 10

Plavání těles

Předváděcí sešit je určen pro 7. ročník, oblast fyzika - kapaliny. Dotace 1. - 2. vyučovacích hodin.
Tento předváděcí sešit se týká vyukového tématu plavání těles. První polovina sešitu je vytvořena jako výuková, k probrání nového učiva. I v této části jsou použity interaktivní prvky a to nutí žáky přemýšlet nad daným učivem. Druhá polovina je vytvořena k opakování tohoto učiva interaktivní a zábavnou formou. Opakují si, jaké síly na těleso v kapalině působí, kdy se těleso v kapalině potápí, stoupá a kdy se vznáší na místě. Při tom musí využívat interaktivní funkce tabule.
Ročníky:

Další materiály tohoto autora