projektui.cz

svátek má Maxim a Maxmilián, 29.5. 2024
26.03. 11

Elektrické vlastnosti látek 2

Elektrické vlastnosti látek 2 - různé metody procvičování. Předváděcí sešit je určen pro 6. a 8. ročník, oblast fyzika. Dotace 1. - 2. vyučovacích hodin.
Tento předváděcí sešit se týká opakování tématu - elektrických vlastností látek. V tomto sešitě jsou obsaženy látky - elektrický náboj tělesa, elementární náboj, elektrometr, uzemnění, elektrické pole, elektrostatická indukce a polarizace. Opakování těchto dějů různou formou opakovacích otázek, dokreslování, výpočtů a správného přiřazování výrazů k obrázkům. U dvou listů tohoto sešitu musí žák pracovat s internetem. Snaží se klást důraz na procvičení. Nutí žáky přemýšlet nad problémem. Určeno pro žáky 6. a 8. ročníků.
Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 8,

Další materiály tohoto autora