projektui.cz

svátek má Ferdinand, 30.5. 2024
30.01. 11

Vypařování, var a kapalnění

Vypařování, var, kapalnění - různé metody procvičování. Předváděcí sešit je určen pro 8. ročník, oblast fyzika.
Tento předváděcí sešit se týká opakování tématu - Vypařování, var a kapalnění. Opakování těchto dějů různou formou opakovacích otázek a správného přiřazování výrazů a obrázků. Na 2 a 7 listě jsou odkazy na internet (animace dějů). Snaží se klást důraz na procvičení. Nutí žáky přemýšlet nad problémem. Dotace 1. - 2. vyučovacích hodin.
Ročníky: ZŠ 8,

Další materiály tohoto autora