projektui.cz

svátek má Brigita, 21.10. 2019
28.04. 11

Atmosféra Země

Atmosféra Země - různé metody procvičování. Předváděcí sešit je určen pro 7. ročník, oblast fyzika. Dotace 1. - 2. vyučovacích hodin.
Tento předváděcí sešit se týká opakování tématu - atmosféra Země. V tomto sešitě se žáci zabývají rozdělení atmosféry do vrstev, výškou vrstvech, teplot ve vrstvách atd. Na posledním listě je křížovka. Opakování těchto dějů různou formou opakovacích otázek, dokreslování, výpočtu a správného přiřazování výrazů k obrázkům. U jednoho listu tohoto sešitu může žák pracovat s internetem. Některé listy lze vytisknout a nakopírovat pro ostatní žáky do lavic, pro zapojení celé třídy. Nutí žáky přemýšlet nad problémem.
Ročníky: ZŠ 7,

Další materiály tohoto autora