projektui.cz

svátek má Monika, 21.5. 2019
25.04. 10

Pamětné násobení a dělení v oboru do milionu

Předváděcí sešit shrnuje pravidla násobení čísel, kdy jeden z činitelů je násobkem čísla 10. Dělení čísly 1 000, 10 000, 100 000. Dělení dvou čísel, která jsou násobky 10.
Sešit je určen pro žáky 4. ročníku a obsahuje pravidla pro počítání, jejich vyvození i příklady určené k procvičení. Na každé stránce sešitu jsou ovládací tlačítka - šipky v pravé a levé části stránky slouží k listování, další tlačítka přepínají mezi jednotlivými nástroji. 1. stránka - hra k procvičení násobení čísel kdy jeden z činitelů je násobkem čísla 10. 2. stránka - dopočítávání činitele při násobení čísel. 3. stránka - hra k procvičení dělení čísly 1 000, 10 000, 100 000. 4. stránka - doplň tabulku dělení 10, 100, 1 000. 5. stránka - vyvození postupu dělení dvou čísel, která jsou násobky 10 a mají stejný počet nul. 6. stránka - procvičení dělení dvou čísel, která jsou násobky 10 a mají stejný počet nul. 7. stránka - vyvození postupu dělení dvou čísel, která jsou násobky 10 a mají různý počet nul. 8. stránka - procvičení dělení dvou čísel, která jsou násobky 10 a mají různý počet nul.
Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,

Další materiály tohoto autora