projektui.cz

svátek má Vilém, 28.5. 2024
26.02. 11

Čtverec

Určeno pro: 3. ročník ZŠ Cíl: zákonitosti a rýsování čtverce Časový rozsah: 1 vyučovací hodina
Mezipředmětové vztahy: Český jazyk: komunikace Člověk a jeho svět:: čtverec v praxi Pomůcky: Typ použitých cvičení:názorný příklad, procvičování, opakování, Kompetence: k učení - správné osvojení učiva k řešení problému - skládání čtverce komunikativní - vyjadřování svých myšlenek pracovní - správně využívat pomůcky a techniku, pozitivní motivace k úspěšné práci. Komentář k prezentaci - str. 1 - zákonitosti čtverce str. 2 - spočítej čtverce na obrázcích str. 3 - složení čtverce třemi způsoby str. 4 - vybec název čtverce, napiš strany, vrcholy, změř délky stran a rozhodli, zda jsou strany stejné str. 5 - názvy trojúhelníku, společná strana, bod str. 6 - rýsování čtverce a doplnění údajů str. 7 - vyber správnou část věty o čtverci. Použité nástroje: tužka, čáry, pravítko
Ročníky: ZŠ 3,

Další materiály tohoto autora