projektui.cz

svátek má Filip, 26.5. 2024
28.04. 11

Přirozená čísla v oboru do 1000 - porovnávání

Určeno pro: 3. ročník ZŠ. Cíl: porovnávání čísel do 1000, posloupnosti čísel do 1000, početní operace do 1000. Časový rozsah: 1 - 2 vyučovací hodiny.
Mezipředmětové vztahy: Český jazyk: komunikace Typ použitých cvičení: porovnávání, doplňování řazení čísel dle posloupnosti. Kompetence: k učení - správné osvojení učiva, k řešení problému - představa o číselné řadě do 1000, komunikativní - vyjadřování svých myšlenek, dětský sleng, pracovní - správně využívat pomůcky a techniku, pozitivní motivace k úspěšné práci. Komentář k prezentaci - str. 1 - třídění čísel do jednotlivých rámečků, str. 2 - vypočítej slovní úlohu - více, méně, str. 3 - zapiš číslo a porovnej dle barvy, str. 4 - dopočítej domeček - sčítání, str. 5 - dopočítej domeček - odčítání, str. 6 - porovnej číselné údaje - rostoucí tučňák. Použité funkce: tužka.
Ročníky: ZŠ 3,

Další materiály tohoto autora