projektui.cz

svátek má Naděžda, 17.9. 2019
26.03. 11

Zaokrouhlování na stovky

Určeno pro: 3. ročník ZŠ. Cíl: vyvození a procvičování zaokrouhlování na stovky. Časový rozsah: 1 vyučovací hodina.
Mezipředmětové vztahy: Český jazyk: komunikace. Typ použitých cvičení:názorný příklad, procvičování, opakování. Kompetence: k učení - správné osvojení učiva, k řešení problému - opakovaní pomocí hry, komunikativní - vyjadřování svých myšlenek, dětský sleng, pracovní - správně využívat pomůcky a techniku, pozitivní motivace k úspěšné práci. Komentář k prezentaci - str. 1 - názorný příklad zaokrouhlování na stovky, str. 2 - třídění čísel podle zaokrouhlování, str. 3 - dopiš zaokrouhlené číslo, výsledky se odryjí, str. 4 - zaškrtni správné číslo dle úlohy, str. 5 - vypočítej příklady a zaokrouhli na desítky a stovky, str. 6 - najdi chyby zaokrouhlení,odryje se obrázek. Použité funkce: tužka.
Ročníky: ZŠ 3,

Další materiály tohoto autora