projektui.cz

svátek má Monika, 21.5. 2024
26.02. 11

Zaokrouhlování na desítky

Téma práce: Zaokrouhlování na desítky. Určeno pro: 3. ročník ZŠ. Cíl: vyvození a procvičování zaokrouhlování na desítky. Časový rozsah: 1 vyučovací hodina.
Mezipředmětové vztahy: Český jazyk: komunikace. Člověk a jeho svět: plazi. Výtvarná výchova: tvoření obrázků z geometrických tvarů. Typ použitých cvičení:názorný příklad, procvičování, opakování. Kompetence: k učení - správné osvojení učiva, k řešení problému - opakovaní pomocí hry, tvoření obrázků komunikativní - vyjadřování svých myšlenek, dětský sleng, pracovní - správně využívat pomůcky a techniku, pozitivní motivace k úspěšné práci. Komentář k prezentaci - str. 1 - názorný příklad zaokrouhlování na desítky, str. 2 - třídění čísel podle zaokrouhlování, str. 3 - zakroužkuj číslo, které patří do dané úlohy, str. 4 - výpočet příkladů a výběr zaokrouhlených čísel, pod kterými se ukrývá obrázek, str. 5 - sestavení obrázků z geometrických tvarů, str. 6 - hra fotbal - zaokrouhlování. Použité funkce: tužka.
Ročníky: ZŠ 3,

Další materiály tohoto autora