projektui.cz

svátek má Valdemar, 27.5. 2019
28.04. 11

Desetinná čísla I.

Předváděcí sešit je zaměřen na vyvození pojmu desetinné číslo, vytvoření základní představy o desetinných číslech a jejich zobrazování na číselné ose. Sešit obsahuje odkaz na internetová cvičení a textový dokument, který je možno použít pro ověření znalostí žáků. Na tento sešit navazuje sešit Desetinná čísla II. a III.
OBSAH: 1. str. Desetinný zlomek - desetinné číslo a pojmenování jednotlivých řádů. 2. a 3. str. Desetinný zlomek - jeho znázornění a převod na desetinné číslo. 4. str. Zápis desetinných čísel na základě slovního vyjádření. 5. str. Zápis desetinných čísel na základě desetinného zlomku. 6. a 7. str. Desetinná čísla na číslené ose. Další cvičení pro samostatnou práci žáků. 8. str Souvislost mezi desetinami a setinami.
Ročníky: ZŠ 5,

Další materiály tohoto autora