projektui.cz

svátek má Marcela, 20.4. 2019
25.09. 11

Léto

Příprava určena pro 6. ročník v předmětu Občanská výchova, Výchova k občanství. Tematický celek: Rok v jeho proměnách Téma hodiny (přípravy): Léto
Příprava určena pro 6. ročník v předmětu Občanská výchova, Výchova k občanství. Tematický celek: Rok v jeho proměnách Téma hodiny (přípravy): Léto Časový rozsah: 1 vyučovací hodiny Obsah přípravy: motivační, teoretická: strana 2, teoretická, výkladová: strana 6, procvičovací a opakovací stránky, interaktivní: strany 3, 4, 5, 7, interaktivní motivační: strana 8. Mezipředmětové vztahy: český jazyk a literatura, dějepis, zeměpis, anglický jazyk. Nástroje ActivInspire: Pero, Výběr, Další stránka, Předchozí stránka, Zvýrazňovač Cíl: obecná charakteristika léta, zopakování svatých léta, připomenutí státních svátků, připomenutí letních pranostik, zopakování informací o hvězdě Slunci.
Ročníky: ZŠ 6,

Další materiály tohoto autora