projektui.cz

svátek má Rostislav, 19.4. 2019
19.05. 10

Tělesná aktivita člověka X obezita

6. ročník Tematický celek: Volný čas a zdravý způsob života Téma: Tělesná aktivita člověka, obezita
Příprava je určena pro 2 vyučovací hodiny (záleží na rozvržení učiva učitelem a matematických schopnostech a rychlosti žáků). Obsahuje motivační úkol, výkladovou část a úkoly ke splnění. Mezipředmětové vztahy s českým jazykem, matematikou a anglickým jazykem. Cíl: uvědomit si důležitost pohybu v životě člověka a také následky z omezení tělesných aktivit, definovat obezitu, její příčiny a zamyslet se nad důsledky (podobně i u civilizačních onemocnění), procvičit si matematické úkony a hledání ve slovnících
Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,

Další materiály tohoto autora