projektui.cz

svátek má Maxim a Maxmilián, 29.5. 2024
25.09. 11

Ryby

Materiál tematicky navazuje na další lekce "Obratlovci, bezobratlí, hmyz", "Ptáci", "Obojživelníci", "Plazi", "Savci"
Mezipředmětové vztahy - umění a kultura (výtvarné zpracování tématu), český jazyk (Čtení textů, písemné zpracování) Celý soubor lekcí je možné využít při projektu "Zvířata". Zvláštní důraz při projektu je třeba klást na práci s encyklopedií, atlasem, na vyhledávání informací z různých zdrojů, jejich třídění a ověřování. Žáci by měli pracovat se jmenným rejstříkem, měli by se učit vyhledávat nejdůležitější informace a zpracovat je do písemné formy (pracovní list, zápis..) Dále pak se žáci učí svou práci prezentovat. Celý projekt je možné zpracovat jako skupinovou práci. Klíčové kompetence - komunikativní, k učení, k řešení problémů.
Ročníky: ZŠ 3,

Další materiály tohoto autora