projektui.cz

svátek má Filip, 26.5. 2024
24.10. 10

Houby

Opakovací lekce k podzimnímu tématu houby, je vhodné pracovat také s atlasem hub.
Lekce může doplňovat dlouhodobější projekt ve výuce na téma houby. Při lekci je dobré pracovat s atlasem hub. Na začátku lekce se mohou děti např. ve skupinách zamyslet nad "projevy života" u rostlin, živočichů i hub (dýchání, příjem potravy a vody, rozmnožování, růst). Mezipředmětové vztahy - umění a kultura (výtvarné zpracování tématu), práce se zdroji informací (atlas, internet) Klíčové kompetence - komunikativní, k učení. Průřezová témata - ENV (společenstvo lesa, ekologie)
Ročníky:

Další materiály tohoto autora