projektui.cz

svátek má Filip, 26.5. 2024
28.04. 11

Smrk, jedle

Materiál je vhodný k tématu Živá příroda, jako doplněk výkladové hodiny. Na tuto lekci navazuje lekce "Borovice, modřín", a celé téma je shrnuto v lekci "Jehličnatý les".
Materiál byl vytvořen pro 3. ročník - předmět Člověk a jeho svět (prvouka) Téma:Smrk, jedle Materiál je vhodný k tématu Živá příroda, jako doplněk výkladové hodiny. Na tuto lekci navazuje lekce "Borovice, modřín", a celé téma je shrnuto v lekci "Jehličnatý les". Mezipředmětové vztahy - umění a kultura (výtvarné zpracování tématu), český jazyk (písemný projev na téma: Co vím o lese) Klíčové kompetence - komunikativní, k učení, k řešení problémů. Průřezové téma - ENV
Ročníky: ZŠ 3,

Další materiály tohoto autora