projektui.cz

svátek má Vilém, 28.5. 2024
27.11. 11

Lidské smysly

Materiál byl vytvořen pro 1., 2. ročník - předmět Člověk a jeho svět (prvouka) Téma:Lidské smysly
Materiál lze využít při tématu lidské tělo, smysly. Lekce je koncipována pro frontální výuku, stranu 7 je možné využít ke skupinové práci, kdy děti např. budou malovat, jak je možné postiženým lidem pomoci. PT - OSV KK - komunikativní, sociální a personální mezipředmětové vztahy - český jazyk a komunikace (čtení, porozumění textu), výtvarná výchova (výtvarné zpracování tématu, skupinová práce - pomoc potřebným)
Ročníky: ZŠ 2,

Další materiály tohoto autora