projektui.cz

svátek má Lucie, 13.12. 2019
18.11. 10

Třídění živočichů 2. třída

Lekce je určena pro samostatnou práci žáků nebo pro práci ve skupině. Žákům je vždy poskytnuta kontrola - zpětná vazba.
Materiál byl vytvořen pro 2. ročník - předmět Člověk a jeho svět (prvouka) Téma:třídění živočichů Materiál je určen pro samostatnou práci žáků nebo pro práci ve skupině. Žákům je vždy na následující stránce poskytnuta okamžitá zpětná vazba. Mezipředmětové vztahy - umění a kultura (výtvarné zpracování tématu) Klíčové kompetence - komunikativní, k učení. Průřezová témata - ENV
Ročníky:

Další materiály tohoto autora