projektui.cz

svátek má Kamila, 31.5. 2020
27.11. 11

ARTICLES I.

Základní pravidla užití neurčitého a určitého členu. Geografické názvy s a bez THE.
Příprava je zaměřena na VÝKLAD učiva - problematika užití určitého a neurčitého členu v angličtině.Zařazena jsou i cvičení a odkazy na testové prověření znalostí. Další příklady k procvičení najdete v navazující přípravě ARTICLES II.
Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9, SŠ 1.,

Další materiály tohoto autora