projektui.cz

svátek má Laura, 1.6. 2020
30.01. 12

Countable and Uncountable Nouns

Třídění počit. a nepočit. podst. jmen, SOME, ANY, MUCH, MANY, FEW, LITTLE, "obaly".
Příprava je určena k procvičení a rozšíření znalostí v gramatické oblasti počitatelných a nepočitatelných podstatných jmen. Může navazovat na předchozí moji přípravu zaměřenou na toto téma. Lze využít jak k výkladu látky, tak ke zkoušení znalostí.( webové stránky)
Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8,

Další materiály tohoto autora